BIM (Bouw Informatie Management)

BIM, zóveel meer dan Bouwtekeningen.

Bouw Informatie Management, kortweg BIM, staat voor digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. BIM gaat over het integraal beheer en (her)gebruik van digitale bouwwerkinformatie tijdens de hele levenscyclus van een bouwwerk. Gegevens worden zoveel mogelijk éénmalig ingevoerd en meervoudig gebruikt. Via open standaarden wisselen opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer en installateur onderling informatie uit. Iedere betrokken partij gebruikt daarbij zijn eigen software.
In het verleden werd er op de afkorting ‘BIM’ meer de nadruk gelegd op het 3D model zelf (Bouwwerk Informatie Model). Aangezien de behoefte voor het gebruik maken én managen van de input, oftewel Informatie in het model groter werd, heeft BIM door de tijd heen een andere lading gekregen. De betekenis “Bouwwerk Informatie Management” heeft onze voorkeur als we praten over BIM. Hiermee wordt kortweg bedoeld; het beheer en (her)gebruik van digitale bouwwerkinformatie in de hele levenscyclus van het bouwwerk.

Met behulp van hoogwaardige tools zoals o.a. Autodesk Revit, bouwen wij BIM modellen op conform de BIM Basis ILS en NLRS zodat de informatie eenduidig en uitwisselbaar is.
Maatwerk dat inspireert

Bent u op zoek naar de juiste partner voor uw project? Wij staan graag voor u klaar.