NEN 2580 meetrapport

De NEN 2580 is een Nederlandse Norm die de termen, definities en bepalingsmethode voor oppervlakte van terreinen die bestemd zijn voor gebouwen en voor vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen ervan. Meetrapporten worden door D&A standaard opgesteld conform de NTA 2581. Door gebruik te maken van deze norm wordt het meetrapport op eenduidige wijze opgesteld en geeft de opdrachtgever een helder inzicht in de resultaten. Deze NTA geeft onder andere meer inzicht in het verschil tussen een meetstaat en een meetcertificaat en gaat in op de minimumeisen die worden gesteld om tot een kwalitatief goed en compleet meetrapport te komen.
Het belang van NEN 2580 kan als volgt worden samengevat:

  • Onderdeel bij het vaststellen van de huurprijs
  • Onderdeel bij het vaststellen van de WOZ waarde
  • Taxeren van een gebouw
  • Ten behoeve van het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor gemeente en corporaties (in verband met correcte en uniforme WOZ waarde en huurprijs)
  • het opstellen van eenduidige oppervlakte- en inhoudsanalyses
  • het verkrijgen van vergelijkbare informatie over de verhouding tussen hoeveelheden en kosten;
  • het geven van alternatieven in het ontwerpstadium
  • de uitwisseling van uniform opgebouwde informatie op dit gebied, waarbij onder andere vergelijkbare gegevens worden gepubliceerd en geregistreerd;
  • het fungeren als hulpmiddel bij de beoordeling en terugkoppeling in het ontwerpproces.
Maatwerk dat inspireert

Bent u op zoek naar de juiste partner voor uw project? Wij staan graag voor u klaar.