Krammer in de lift

Het project “Lift aan de Krammer” had als doel het realiseren van een interne lift voor een mindervalide bewoner. In eerste instantie werd overwogen om de lift aan de buitenzijde van de woning te plaatsen, maar na zorgvuldige afweging van esthetische aspecten en in overleg met de bewoner, werd besloten om de lift intern te realiseren. Dit besluit was gebaseerd op het behoud van de architectonische integriteit en de visuele aantrekkelijkheid van de woning.Verder lezen…


D&A vervulde een coördinerende rol in de communicatie en afstemming tussen de betrokken partijen. We werkten samen met de constructeur en de gemeente Brielle om ervoor te zorgen dat het ontwerp voldeed aan alle bouwvoorschriften en regelgeving. Door open en transparante communicatie konden we rekening houden met de wensen van de bewoner en tegelijkertijd de eisen van de gemeente in acht nemen.
Na het definitieve ontwerp ging de aandacht uit naar de technische uitwerking van het project. Hierbij was het belangrijk om rekening te houden met de constructieve ingreep in de vloer die nodig was om ruimte te maken voor de liftinstallatie. Het doel was om een veilige en solide constructie te realiseren zonder afbreuk te doen aan de stabiliteit van de woning.

Vervolgens hebben we alle benodigde stukken verzameld en verwerkt in de aanvraag omgevingsvergunning. Na een beoordeling heeft de gemeente de omgevingsvergunning verstrekt, waardoor het project groen licht kreeg voor uitvoering. Met de vergunning op zak kon de daadwerkelijke uitvoering van start gaan.
Al met al was het project “Krammer in de Lift” een geslaagde uitvoering van een interne lift voor een mindervalide bewoner. D&A heeft met expertise op het gebied van ontwerp, coördinatie, technische uitwerking en vergunningaanvraag een cruciale rol gespeeld in het project. Onze focus lag op het waarborgen van zowel functionaliteit als esthetische waarde, met als resultaat een verbeterde toegankelijkheid.

Andere projecten